Vương quốc Campuchia tặng Huân chương Hữu nghị hạng Mô-ha-sê-na cho cố Đại sứ Ngô Điền

Phóng sự ảnh Xem thêm