Người bạn Đức mong muốn nối tiếp nhân duyên với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp