VUFO ủng hộ 1 tỷ đồng để xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên

Phóng sự ảnh Xem tiếp