Nhật Bản viện trợ hơn 1,6 triệu USD cho 9 dự án tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp