Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết hỗ trợ Quảng Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp