Video: Tăng cường hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Quảng Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp