ASSORV và Orphan Voice hỗ trợ học sinh trường tiểu học Hồng Quang, quận Liên Chiểu sau đợt mưa lũ

Phóng sự ảnh Xem tiếp