Tình nguyện viên kết nối hai dân tộc, mở đường cho hợp tác Israel - Việt Nam ở nhiều lĩnh vực

Phóng sự ảnh Xem tiếp