Sẽ có thêm 9,6 triệu đô la Mỹ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ cho Thanh Hóa

Phóng sự ảnh Xem tiếp