Nhìn lại năm 2022: Bước khởi sắc của đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp