Những "sứ giả hòa bình" Việt Nam chung tay bảo vệ quyền con người

Phóng sự ảnh Xem tiếp