Nữ sĩ quan Việt Nam may khẩu trang tặng nhân viên Liên hợp quốc và người dân Cộng hòa Trung Phi

Phóng sự ảnh Xem thêm