Nửa thế kỷ quan hệ Việt Nam và Pháp tỏa sáng ở Larmor-Plage

Phóng sự ảnh Xem tiếp