Kiều bào ở các tỉnh Nam Lào được nhận những món quà phục vụ học tiếng Việt

Phóng sự ảnh Xem tiếp