Phụ nữ Vân Kiều có thêm thu nhập nhờ thay đổi phương pháp sao sấy măng

Phóng sự ảnh Xem tiếp