Quảng Nam: Giao hơn 167 triệu đồng thực hiện dự án chăm sóc mắt cho người cao tuổi

Phóng sự ảnh Xem tiếp