Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Saitama: Tăng cường hỗ trợ nạn nhân da cam ở Quảng Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp