Đối ngoại nhân dân góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Phóng sự ảnh Xem tiếp