Quan hệ Italy-Việt Nam 'bén rễ bền chặt từ trong lịch sử'

Phóng sự ảnh Xem tiếp