Việt Nam – UAE còn nhiều tiềm năng phát triển giao lưu văn hóa, ngôn ngữ

Phóng sự ảnh Xem tiếp