Việt Nam là đối tác có trách nhiệm, tin cậy và ổn định của Bỉ

Phóng sự ảnh Xem tiếp