Quan hệ hợp tác Việt Nam-UAE sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới