Sẽ thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Canada

Phóng sự ảnh Xem tiếp