Tặng sách "Xin chào" của tác giả người Venezuela cho Tủ sách Đinh Hữu Dư

Phóng sự ảnh Xem tiếp