Sinh viên Lào dự thi hùng biện Tiếng Việt tại Nghệ An

Phóng sự ảnh Xem thêm