Tăng cường gắn kết Hội viên và thúc đẩy sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt – Bỉ

Phóng sự ảnh Xem tiếp