Tăng cường năng lực cho cán bộ cấp ban của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp