Thanh niên kiều bào dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Phóng sự ảnh Xem tiếp