Tiếp nhận trang thiết bị phục vụ phòng y tế cơ quan Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm