Tọa đàm Việt - Mỹ “Giao lưu và hợp tác nhân dân đóng góp vào thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện”

Phóng sự ảnh Xem thêm