Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm