Trao giải cuộc thi nói tiếng Hàn Quốc kỷ niệm ngày Hangul lần thứ 575

Phóng sự ảnh Xem tiếp