DUFO và Ủy ban về NVNONN TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình về công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp