Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tiếp Đoàn Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Phóng sự ảnh Xem tiếp