'Tremplin pour le Vietnam,' bệ phóng tới Việt Nam của sinh viên Pháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp