Tuổi trẻ Quảng Nam bồi đắp tình yêu, trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp