Việt Nam, Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ bờ biển