Việt Nam cảm ơn nỗ lực ngoại giao của người bạn Mỹ thân thiết McAuliff

Phóng sự ảnh Xem tiếp