GS Furuta Motoo: Kỳ vọng nâng tầm ngoại giao nhân dân hai nước Việt - Nhật

Phóng sự ảnh Xem tiếp