Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam: 50 năm qua là một chặng đường tuyệt vời sánh vai bên nhau

Phóng sự ảnh Xem tiếp