Tổng Thư ký AAFV đánh giá Việt Nam đã hội nhập quốc tế rất thành công

Phóng sự ảnh Xem tiếp