Việt Nam đoàn kết và ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine

Phóng sự ảnh Xem tiếp