Dâng hoa tưởng niệm V.I.Lenin nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Phóng sự ảnh Xem tiếp