Việt Nam kêu gọi các bên có trách nhiệm duy trì hòa bình ở Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp