Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về diễn biến trên Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp