Yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp