Cộng đồng quốc tế chỉ trích hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp