Việt Nam nâng cao vị thế, tạo được niềm tin trong khu vực và toàn cầu

Phóng sự ảnh Xem tiếp