Kiều bào gửi niềm tin vào quyết sách đúng đắn, sáng suốt của Đảng

Phóng sự ảnh Xem thêm