Khánh Hoà: Tổ chức giao lưu, gói bánh chưng cho sinh viên nước ngoài ở lại Việt Nam ăn Tết

Phóng sự ảnh Xem thêm